Acoustic Pioneer


   Praktijk Bijzonderwijs

      Ieder kind is Bijzonder Wijs! 


Acoustic Pioneer 


Meting en training voor Auditieve Verwerkingsproblemen.

Heeft u een kind of leerling die Luisterproblemen heeft of worstelt met Auditieve Verwerking?

Nu is er een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te trainen.

In mijn praktijk bied ik deze tool en help ik uw kind of leerling verder.


•Gedrag als een slechthorend kind

•Regelmatig misverstaan

•Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen

•Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving

•Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten

•Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests

•Zwakke luistervaardigheid

•Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties

•Wisselende reacties op auditieve informatie

•Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.

•Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen beide

•Moeite met het verstaan van personen die snel praten 

•Herkent geen melodieën of ritmes; zwakke prosodie


Meten van Auditieve verwerkingsproblemen


•Met een korte Screening van 5 minuten bij uw kind of leerling kan ik  indruk verkrijgen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehoor onderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk.

•Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening 15-30 minuten

•De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op.

•Aansluitend kan ik u adviseren in stappen voor vervolg.


Over Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) & Acoustic Pioneer

•AVP is een probleem in het horen en spraakverstaan, ondanks een normaal gehoor op basis van standaard (toon- en spraak-) audiometrie (Neijenhuis, 2003).

•AVP komt voor bij 5-10 % van de kinderen in de basisschoolleeftijd.

•Van de 20% laagst presterende op school heeft ruim 40% last van AVP.

•Voorlopers van AVP zijn vroegtijdig op te sporen (Acoustic  Pioneer meet  vanaf 5 jaar).

•AVP heeft een grote invloed op de latere leerprestaties.


OVER DE TRAININGEN

•Vanaf 5 jaar en ouder

•3 maal per week

•15-20 minuten per keer

•4-8 weken lang

•Zelfstandig werken met coach

•Effect aangetoond in een trial bij kinderen met leermoeilijkheden

•Ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten


Kosten

Screening + adviesgesprek                                   € 50,-


Acoustic Pioneer training voor leerlingen die

reeds RT volgen bij Praktijk Bijzonderwijs             € 75,-  (eenmalig)


Acoustic Pioneer training waarbij 1 sessie

in de praktijk plaatsvindt.                                       € 75,-  (eenmalig licentiekosten)

                                                                              € 25,-   (per sessie gedurende het verloop         

                                                                                            van de training)


Speciale koptelefoon voor de training                  € 20,-

Huur ipad voor de training                                    € 5,-  per week   (€50,- borg)

email: praktijkbijzonderwijs@hotmail.nl              Telefoon: 06-29002660