Jungle Memory


   Praktijk Bijzonderwijs

      Ieder kind is Bijzonder Wijs! 


Jungle Memory

* Kan instructies moeilijk opvolgen

* Is er met z'n gedachte niet bij

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Zit veel te dromen

* Let vaak niet op

* Is snel afgeleid

* Kan moeilijk beginnen aan taken,

   is als laatste klaar

* Haakt vaak af tijdens een taak

* Vraagt vaak: 'wat moest ik ook al weer

   doen?"


Herkent u uw kind in de hierboven geschetste kenmerken? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden én deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.


Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.


Jungle memory werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 tot 20 minuten per dag hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door de persoonlijke coach, de remedial teacher in dit geval, die het kind 1 maal per week ziet tijdens een sessie in de praktijk (waarbij dan ook gewerkt wordt aan andere leerdoelen).

De andere 3 sessies zal het kind zelfstandig doen. Zij worden hierbij gevolgd door de coach welke de verrichtingen met het kind en de ouder bespreekt.


Kosten van de training:


Jungle Memory Werkgeheugentraining voor leerlingen

die reeds RT volgen bij Praktijk Bijzonderwijs                                    € 60,-


Jungle Memory Werkgeheugentraining waarbij 1 trainingssessie

per week in de praktijk plaatsvindt ( 8 weken à 30 minuten)              € 250,-


          Jungle Memory Werkgeheugentraining in combinatie met

          gerichte remedial teaching  8 sessies in de praktijk (60 minuten)      € 425,-   
 

email: praktijkbijzonderwijs@hotmail.nl              Telefoon: 06-29002660