Jungle Memory

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

Herken je dit bij je zoon of dochter:

  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met z’n gedachte niet bij
  • Het gaat het ene oor in, het andere uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: ‘wat moest ik ook al weer doen?”

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken vaak gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden én deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat training van het werkgeheugen een transfer-effect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.


Wat?

Jungle memory werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 tot 20 minuten per dag hun werkgeheugen kunnen trainen. Ik zal hen daarbij aan de zijlijn bijstaan. 1 maal per week hebben we een sessie in de praktijk (waarbij dan ook gewerkt wordt aan andere leerdoelen). De andere 3 sessies zal je zoon/dochter zelfstandig doen. Ik volg de verrichtingen en bespreek deze met jullie.


Wie?

De training is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen van 7-16 jaar. Maar, de ervaring leert dat deze ook bij adolescenten en volwassenen is in te zetten. Diezelfde ervaring leert dat 7 jaar soms nog wat jong is voor deze pittige training.


Kosten?

De kosten van dit leerprogramma bij Praktijk Bijzonderwijs zijn afhankelijk van hetgeen reeds afgenomen is/wordt. Dit is terug te vinden op de tarievenpagina.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou?
Neem contact met me op.

Alle mogelijkheden bij Praktijk Bijzonderwijs voor werkgeheugentraining
Jungle memory