Werkwijze


   Praktijk Bijzonderwijs

      Ieder kind is Bijzonder Wijs! 


Werkwijze 

 

Aanmelden:

De aanmelding kan eenvoudig via de mail of telefonisch. Meestal wordt er direct een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.


Intakegesprek:

Tijdens dit gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind en zijn/haar specifieke problemen of uitdagingen te krijgen. We bespreken de hulpvraag van u en uw kind en er worden gegevens verzameld. In het intakegesprek geef ik aan wat ik voor u kan betekenen. Als beide partijen een begeleidingstraject zien zitten zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd en het contact met de school. Het intakegesprek is vrijblijvend en zonder kosten.


Onderzoek:

Vervolgens kan de begeleiding starten. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw kind worden met uw toestemming de gegevens van de school opgevraagd. Op deze manier kan ik goed aansluiten bij wat uw kind op school leert. Indien nodig zal er een didactisch onderzoek plaatsvinden. Hierbij worden verschillende toetsen afgenomen en wordt de leerling geobserveerd. Deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van het handelingsplan waarin het probleem en de doelstellingen van de begeleiding beschreven worden. Tevens wordt in dit handelingsplan beschreven hoe er gewerkt zal worden met de leerling. Het is niet altijd nodig dat er een handelingsplan geschreven wordt. Dit zal altijd met u besproken worden.


Begeleiding:

De begeleiding vindt bij plaats onder en na schooltijd en meestal in de praktijk zelf. In enkele gevallen kan de begeleiding van uw kind ook op school plaatsvinden. Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende remediërende oefenmethodes, computerprogramma's en spelvormen. Na de sessie kan uw kind huiswerk meekrijgen.


Evaluatie:

Afhankelijk van de duur van de begeleiding en de behoefte zal er tussentijds geëvalueerd worden. Meestal vindt deze evaluatie plaats in onderling overleg. Tijdens deze evaluatie wordt de vooruitgang van het proces en de mogelijke verwachtingen besproken. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden, in andere gevallen zal het vervolgtraject besproken worden.

Aan het einde van de begeleiding volgt een schriftelijk verslag van de evaluatie die wordt besproken met u en uw kind.email: praktijkbijzonderwijs@hotmail.nl              Telefoon: 06-29002660