Praktijk Bijzonderwijs – Daniëlle Roelen – is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Bijzonderwijs –
Daniëlle Roelen – (hierna ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot
belang. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, daar kunt u op vertrouwen.

Bedrijfsgegevens Praktijk Bijzonderwijs

Praktijk Bijzonderwijs, Hoeveneind 8, 4847AJ Teteringen,
T: 06-29002660 E: info@praktijkbijzonderwijs.nl KVK nummer: 54120631
Daniëlle Roelen-van Hees is eigenaar en remedial teacher van Praktijk Bijzonderwijs. Ook is zij de Functionaris Gegevens Beschermer (FGH) van Praktijk Bijzonderwijs

Wat is het doel van de gegevensvastlegging?

Het kunnen opstellen en aanpassen van hulp- en handelingsplannen teneinde de individuele RT-begeleiding of studiebegeleiding van de leerlingen als maatwerk te kunnen uitvoeren. Het kunnen bellen of e-mailen teneinde de RT- of studiebegeleiding adequaat uit te kunnen voeren, en voor de verslaglegging van mijn dienstverlening. Het afhandelen van de betaling.

Welke gegevens worden verzameld?

 • Persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers van de leerling (adres, geboortedatum, school, e-mailadres, telefoonnummer etc.).
 • E-mailadressen van leerkrachten en/of intern begeleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.
 • Anamnese van het betreffende kind/leerling.
 • Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van CITO-en methode toetsen.
 • Deze persoonlijke gegevens worden met een intakeformulier opgevraagd.
 • Er wordt door de remedial teacher in een schriftje bijgehouden wat er gedaan wordt tijdens de begeleiding. Dit schriftje is altijd in het bezit van de leerling.
 • Bepaalde kwantitatieve resultaten van remedïërende methode ongebonden toetsen worden gescoord op een digitale website van de uitgever of volgens een scoreformulier op papier. De papieren versies worden bewaard in een gesloten archiefkast. De digitale versies
  worden ook bewaard op een beveiligd device.

Aan wie worden de gegevens eventueel doorgegeven?

 • De betreffende leerlingen en/of ouders/verzorgers.
 • De betreffende leerkrachten en/of Intern Begeleiders uit het primair onderwijs.
 • De betreffende docenten, remedial teachers, en/of intern begeleiders uit het VO.
 • Orthopedagogen, psychologen en/of ambulant begeleiders.

Slechts na jullie goedkeuring zal ik contact opnemen met de school van de leerling, voor overleg en verslaglegging teneinde de RT- of studiebegeleiding adequaat uit te kunnen
voeren. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Praktijk Bijzonderwijs bewaart de persoonsgegevens tijdens de gehele periode van de
begeleiding tot een maximum van vijf jaar na de laatstgenoten RT- of studiebegeleiding,
teneinde bij terugval of nieuwe aanvraag tot RT- of studiebegeleiding, adequaat op de
voorgeschiedenis kan handelen en inspelen. Na vijf jaar worden de gegevens vernietigd.

Cookies

Praktijk Bijzonderwijs gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkbijzonderwijs.nl Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Praktijk Bijzonderwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

De website van Praktijk Bijzonderwijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De digitale gegevens worden met een dubbel wachtwoord beveiligd.

De papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkbijzonderwijs.nl

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Praktijk Bijzonderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Praktijk Bijzonderwijs vindt.

Wijziging Privacy verklaring

Praktijk Bijzonderwijs behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord.