Talentenkompoas

Iedereen heeft talenten! Talent hebben is niet alleen weggelegd voor ‘hoogvliegers’. Talent zit ook in minder opvallende kwaliteiten zoals samenwerken, plannen, iets verzamelen, zelfstandig zijn etc. Het gaat om eigenschappen die je op weg helpen en uniek maken ten opzichte van anderen. Inzicht in je eigen kwaliteiten, drijfveren en energiebronnen geeft richting. Talentenkompas biedt een waardevol kompas bij het maken van keuzes die het beste bij je passen.

Wat?

De online meting bestaat uit een set van 3 vragenlijsten (persoonlijkheid, sociaal emotionele ontwikkeling en affiniteiten) aangevuld met een set van zeven capaciteitentesten. 

Het onderdeel van de 7 capaciteitentests duurt ongeveer een uur. De 3 persoonlijkheidtesten duren ongeveer 50 minuten, dus bij elkaar bijna 2 uur. Dit wordt bij Praktijk Bijzonderwijs verdeeld over 2 dagdelen. Tussen de testen is er een mogelijkheid om te pauzeren.


Wat komt er aan bod?

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid)
 • Ruimtelijk
 • Logisch

Maar, niet alleen het verstand telt er wordt ook gelet op:

 • leer- en werkhouding
 • taakgerichtheid
 • geloof in eigen kunnen
 • thuisomgeving

Na afname van de meting ontvangen ouders en kind een volledige rapportage welke we uiteraard samen bespreken. Talentenkompas geeft inzicht in de talenten, opgedeeld in 5 categorieën:

 1. Persoonlijkheid
 2. Omgaan met anderen
 3. Organiseren en structuur aanbrengen
 4. Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen
 5. Sport en beweging

Uit de resultaten kun je afleiden met hoeveel gemak of juist moeite kinderen een talent verder kunnen ontwikkelen.


Voor wie?

Talentenkompas is een wetenschappelijk onderbouwde online meting voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

De Talentmeting is bij uitstek geschikt om leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers te ondersteunen bij:

 • het vormen van een goed en volledig beeld
 • objectivering van de eigen waarneming
 • tot standkoming van een goed onderbouwde brugklas keuze
 • inzicht verkrijgen in de beleving en perceptie van een leerling zelf
 • vergroten van zelfinzicht van een leerling ten behoeve van zelfregie en eigenaarschap over eigen ontwikkeling
 • het voeren van een competentie of talentgesprek vanuit belangrijke pijlers van ontwikkeling

De resultaten van de talentenkompas meting bieden tevens waardevolle inzichten bij:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
 • het creëren van de meest optimale leeromstandigheden voor een kind

Kosten?

Afname bij Praktijk Bijzonderwijs gebeurt in twee dagdelen. De rapportage wordt met ouders/verzorgers mondeling doorgenomen. Tarieven vind je op de tarievenpagina.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou?
Neem contact met me op.

Alle mogelijkheden voor talenten meten bij Praktijk Bijzonderwijs:
Talentenkompas