Acoustic Pioneer

Meting en training voor Auditieve Verwerkingsproblemen.

Heeft jouw kind of leerling Luisterproblemen? Of worstelt hij/zij met auditieve verwerking? Acoustic Pioneer is een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te trainen.

In mijn praktijk bied ik deze tool en help ik het kind verder. Herken je onderstaande punten:

 • Gedrag als een slechthorend kind
 • Regelmatig misverstaan
 • Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen
 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving
 • Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten
 • Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests
 • Zwakke luistervaardigheid
 • Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties
 • Wisselende reacties op auditieve informatie
 • Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.
 • Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen beide
 • Moeite met het verstaan van personen die snel praten 
 • Herkent geen melodieën of ritmes; zwakke prosodie

Wat?

Meten van Auditieve verwerkingsproblemen

Met een korte Screening van 5 minuten bij je kind of leerling kan ik een indruk verkrijgen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehooronderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk. Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening 15-30 minuten. De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op. Aansluitend kan ik adviseren in stappen voor vervolg.


Over Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) & Acoustic Pioneer

 • AVP is een probleem in het horen en spraakverstaan, ondanks een normaal gehoor op basis van standaard (toon- en spraak-) audiometrie (Neijenhuis, 2003).
 • AVP komt voor bij 5-10 % van de kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Van de 20% laagst presterende op school heeft ruim 40% last van AVP.
 • Voorlopers van AVP zijn vroegtijdig op te sporen (Acoustic  Pioneer meet vanaf 5 jaar).
 • AVP heeft een grote invloed op de latere leerprestaties.

Voor wie?

Acoustic Pioneer meet vanaf 5 jaar.

Er is een effect aangetoond in een trial bij kinderen met leermoeilijkheden.


Kosten?

Acoustic Pioneer vindt gedurende 4-8 weken, 3 maal per week plaats. Reken op ongeveer 15-20 minuten per keer. Zowel zelfstandig werken als met coach.

De kosten van dit leerprogramma bij Praktijk Bijzonderwijs zijn afhankelijk van hetgeen reeds afgenomen is/wordt. Dit is terug te vinden op de tarievenpagina.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou?
Neem contact met me op.

Acoustic Pioneer